BÂRİ


Eşyayı muhtelif şekiller ve suretlerde birbirinden mümtaz surette yaratan.

Her varlığı bir misali olmaksızın var eden.