"…İstidatlarını inkişaf ettiren, ibadettir." Bu nasıl oluyor, ibadet etmeyenlerin kabiliyetleri açığa çıkmıyor mu?


İbadet deyince akla hemen namaz, oruç, zekat gibi şeyler geliyor, oysa ibadet, Allah’ın emirlerini yapmak yasaklarından kaçmak gibi geniş bir çerçeveyi içine alıyor.

Dürüstlük, yalan konuşmamak, çalışkan ve azimli olmak, temiz olmaz, işini özveri ve dürüstlükle icra etmek gibi olumlu sıfatların tamamı ibadet kapsamındadır. Bu vasıflara haiz olan birisinin de kabiliyetleri çabuk inkişaf eder. Tersi durumda ise kabiliyetler körelir ve kokuşur.  

Mesela her işini yalan, hile ve sahtekarlıkla gören bir adamın fıtri kabiliyetlerini geliştirip insanlığın hayrına kullanması mümkün değildir. Geliştirmiş olsa bile bunu insanlara zarar vermede kullanır.

İbadetin diğer kısımları ise yani namaz, oruç zekat gibi ibadetler insanın ahlak ve yaşamını dolaylı bir şekilde tadil edip düzene sokar. Mesela namaz ve oruç gibi ibadetler insanın nefsini terbiye ve ıslah edip kötülüklerden ve kötü alışkanlıklardan muhafaza eder. Dolayısı ile insan da bütün dikkat ve enerjisini müspet yönde kendini geliştirmeye tahsis eder.

İstidat, kabiliyetler demektir ki insanda maddi ve manevi çok kabiliyetler bulunuyor, manevi kabiliyetlerin ibadetsiz inkişaf etmesi zaten mümkün değildir. Maddi kabiliyetlerin inkişafı da ancak düzenli, düzgün ve disiplinli bir yaşamla geliştiği bilinen bir şeydir. İbadetler de dolaylı bir şekilde insanın yaşamını düzen ve disiplin içine sokar. Günde beş vakit namaz kılan birisinin hayatı namaz ile disipline edilmiş demektir, çünkü beş vakit bir zaman düzenlemesidir.

Zekat paylaşma sanatıdır, oruç empati ve irade terbiyesidir vesaire...