Aklı olmayan ve özellikle Allah'ın rızası için kesilen bir hayvan, nasıl olur da ölüp yok olmaktan korkabilir? Kurbanlık hayvanın korkusu var mı?


Korku duygusu her insanda olduğu gibi, her hayvanda da vardır. Bu duygunun verilmesinin sebebi hayatını muhafaza etmek içindir. Kendisine yaklaştığımızda kaçan hayvan, bize şunu demek istiyor: "Bana karışma, ben kendimi seviyorum, beni benden alma."

Her ne sebeple olursa olsun yere atılan hayvan, kendisine bir şey olur diye korkar, korkması bir fıtrat kanunudur; korkmaması anormal bir durum olur. Kurban olarak kesilmesi korkmamasının gerektirmez. Kurban olacağını bilip bilmediğini anlamak zordur. Varsayalım ki kurban olacağını biliyor. Bu biliş, kokmamaya engel değildir.

Şehit olacağını ve en yüce makamların birine çıkacağını bilen her asker korktuğu gibi, bu derece şuurlu olmayan bir hayvanın pervasız gibi davranması beklenemez.

Kaldı ki korkmak bir eksiklik değildir. Elimizdeki bir iki milyon paranın çalınması yüreklerimizi ağzımıza getiriyorsa, asıl ruhumuzun alınması elbetteki bizi tedirgin edecektir.