Üstad'ın sarık sarması için raporu olduğu söyleniyor, bu konuda bilgi verir misiniz?


Üstad'da bir çok rahatsızlığın olduğunu biliyoruz. Baş ağrısından dolayı rapor alıp almadığı konusunu öğrenmek için, "Son Şahitler"in yazarı olan Necmettin ŞAHİNER Ağabey ile irtibat kurduk. Kendileri böyle bir raporun varlığını tasdik ettiler.

Hastalığın adı: Baş ağrısı;
Rapordaki şekli ise: "Başını kapalı tutması, üşütmemesi  gereklidir." 

Ayrıca bu konuyla ilgili olarak Emirdağ Lahikası'nda şöyle geçiyor: 

"... Hem eskiden aldığı birkaç rapor var ki, hastalığı dolayısıyla başını sarmaya mecburdur ve şiddetli nezleden ve hastalıklardan dolayı istirahate ve tebdil-i havaya ihtiyacı vardır. Daimî bir yerde kalması sıhhatine münafidir. Daha evvel lüzum da olmadığı için bu raporları göstermeye tenezzül etmiyordu, lüzum görmüyordu."(1)

(1) bk. Emirdağ Lahikası-II, (121. Mektup)