Üstad'ın, "Divan-ı Harb-i Örfi" eserini okumalı mıyız, onu da Külliyat'tan sayabilir miyiz?


DİVAN-I HARB-İ ÖRFİ adlı eser, bir müdafaadan ibarettir. Bir tarihin tahlildir. 31 Mart hadisesine ışık tutacak bir eserdir. Bu eserin bir kısmının Tarihçe-i Hayat adlı kitapta yayınlanması, eserin okunmasına bir teşviktir. Zira Tarihçe-i Hayat adlı kitapta  hangi konuların yer alacağını  tespit ve tavsiye eden bizzat Üstad olmuştur.

İmkanlar nisbetinde okumakta fayda vardır. Ama diğer imani bahisleri ihtiva eden eserler gibi tekrar tekrar okunmayabilir.