İhlasın kırılması nasıldır, ihlası neler kırar, bilgi verir misiniz?


İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamına gelen bir dini terimdir. Riyanın aksi ve gösterişin zıddıdır.

Bu maddelerden korku ve tama maddelerini biraz daha açıp diğer nedenler hakkında nasıl düşünülmesi gerektiği hakkında bir ip ucu vermiş olalım.   

Korku ve tama, doğrudan ihlası yok etmez, ancak ihlasın kırılmasına ve zedelenmesine zemin hazırlar.

Mesela, makam sahibi bir Nur talebesi, makamının elinden alınması korkusu ya da terfi edememe endişesi ile Risale-i Nur'a yeterince hizmet edemez, bu da ihlasın zedelenmesine ve kırılmasına ciddi bir saiktır, ihlas ile bağdaşmayacak bir durumdur. Şefkat tokatlarının zikredildiği Onuncu Lem'a'da buna benzer örnekleri görmek mümkün.

Dünya malına tamahkar olan birisi, yine mal kazanma kaygısı ile iman ve Kur’an hizmetine samimi ve ihlas ile sarılamaz. Risale-i Nur'da tama ile kastedilen, daha ziyade rızık ve maîşet konusunda gösterilen hırstır. Üstad Hazretlerine göre, bu tama zaafiyeti ehl-i diyanetin çoğunun ehl-i dünya ve ehl-i dalâlet tarafından avlandığı boşluklardan biridir.

İhlâsı kıracak sebeplerden ve davranışlardan, yılandan ve akrepten çekindiğimiz gibi çekinmemiz gerekiyor.