"Nefsin zararlarını defedecek yalnız o zat olabilir ki, istikbal taht-ı emrinde, dünya taht-ı hükmünde, nefsimiz taht-ı idaresindedir." Özellikle "nefsimiz tahtı idaresindedir" ibaresi ile cümleyi izah eder misiniz?


"Nefsimiz taht-ı emrindedir" ifadesini şöyle izah edebiliriz: Nefsin kelime manası kendi demek. Ruh ve beden ikisine birlikte nefis denilir. Buna göre, maddî ve manevî bütün varlığımız Allah’ın elinde olduğu gibi, bize her türlü kötülüğü emreden nefsimiz de O’nun idaresindedir.

Kul sadece tercih eder, neticeyi yaratan Allah'tır. O, neticeyi isterse yaratır, istemezse yaratmaz. Nefsimizin terbiyesi Allah’ın elindedir. Nefsimizin islahı için Cenab-ı Hakk’a dua ve niyazda bulunmamız lazımdır. Allah hilkatimizi terbiye edip güzelleştirdiği gibi, nefsimizi de isterse islah edip güzelleştirir. Yeter ki biz O’ndan isteyelim ve O’na yalvaralım. Bizler nefsimizi Allah’a şikâyet eder ve şerrinden emin olmak için O’na sığınırız. Yoksa biz, tek başımıza nefsimizin şerrinden emin olamayız.

Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) bile,  "Allah'ım, bir an dahi nefsimle beni başbaşa bırakma." diye dua etmiştir. Nefsimiz, bir aslan gibi her an bizi yutmak için fırsat kollamaktadır. 

Habib-i Kibriya Efendimiz bile emin olmadığı ve şerrinden Allah’a sığındığı nefsimizden ancak Allah'ın inâyetiyle emin olabiliriz.

"Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim" diye buyuran Resulullah Efendimiz (asm),"Nefsim bana kötülükleri emrediyor" diyen Hz. Yusuf (as) gibi, bizler de nefsimizin şerrinden her an Cenab-ı Hakk’a sığınmalıyız.