"İlmî bir kalıb-ı manevi ile kudret-i ezeliye o sureti, o şekli biçip giydiriyor." Bu işin maddi boyutu DNA'dır. Bunun keşfi ise Üstad’ın son dönemlerine denk geliyor, bundan dolayı mı sadece manevi boyutu ele alınmış?


Kalıb-ı manevi ile DNA birbiri ile çelişmiyor. Kalıb-ı manevi işin kader cihetine işaret ederken, DNA ise işin âdetullah kanunlarına işaret ediyor. Yani kalıb-ı manevi DNA’nın manevi yazılımıdır. Ruh ile ceset gibi.

Her manevi kalıbın sebepler dairesinde bir tezahürü vardır. Her varlık hayatını ona göre devam ettirirler. Bilim de bunun üzerine kurulur.

"Suyun kaldırma kuvveti" denildiğinde, bunun bir maddi ciheti bir de manevi emir boyutu vardır. Materyalist felsefe sadece işin madde kısmına odaklandığı için, işin manevi cihetini düşünmüyor ya da inkâr ediyor. Üstadımız da bu yanlış düşünceyi; "Madde ve suret, yaratma açısından bir perdedir, bir bahanedir, asıl yaratan ilahi irade ve emirdir." şeklinde dile getiriyor; yoksa işin maddi sebep cihetini inkâr etmiyor.

"Gemiyi su üzerinde yüzdüren ilahi irade ve kudret" dediğimizde, suyun kaldırma kuvvetini inkâr etmiş olmuyoruz; onun arkasında hükmeden Allah’ın varlığını ifade etmiş oluyoruz.