"Şahs-ı insanînin hakikat-i zîşuuru ve unsur-u zîhayatı olan ruhu dahi, Allah’ın emriyle, izniyle ve ibkàsıyla, daima bâkidir." Hakikat-i zişuur ve unsur-u zihayat açısından ruhu anlatır mısınız?


“Hakikat-i zîşuur” terkibinde geçen “hakikat” kelimesiyle insanın iki ciheti olduğu hatırlatılıyor: Birisi beden, diğeri ise ruh. Bu terkipte bedenin “suret” ruhun ise “hakikat” olduğu ifade ediliyor.

Aynı şekilde, “unsur-u zîhayat” terkibinde de insanın iki unsurdan meydana geldiği, ruhun hayat sahibi unsur olduğu,  bedenin hayatının da ondan kaynaklandığı ders veriliyor.