İstidrac, hangi şartlarda, kimlere veriliyor?


Dünya, imtihan yeridir. İnsanlar bu dünyada çeşitli şekillerde imtihana tâbi tutulmaktadırlar. Deccal gibi, insanları kötülüğe sevk edenler de bir imtihan vesilesidir. Hatta şeytanda da bazı harika halleri imtihan için vermiştir. Allah'ın kendisine verdiği kuvvetle birtakım hârikalar gösterecektir. Dinden ve ilahi nurdan uzak olanların göstereceği bu gibi hârikalara "istidrâc" denir. İstidrâc, "itikadsız ve şerîr kimselerin arzularına göre ve adetullah kanunlarına uygun olarak gösterdikleri hârikalara" denir.  

İlâhlık iddiasında bulunan Deccâl ve benzeri şerirler, istidrâc nev’inden hârikalar gösterecek ve neticede bazı zayıf itikad sahipleri buna aldanacak, imanı kuvvetli olanlar ise aldanmayacaklardır. Zira insanlar çok iyi bilirler ki, ilah doğmaz, yemez, içmez, acıkmaz, susamaz, dünyada insanlar tarafından görülmez. Halbuki bu gibi şerirler ise, bir mikroba ve sineğe mağlup olan aciz ve zayıf insanlardır. İşte insanlar, akıllarıyla bunları bilebilecekleri için Deccâl ve benzerlerinin istidrâc göstermeleri mümkünattandır.

Müseylemetü'l-Kezzâb gibi peygamberlik iddia eden yalancılar ise, "ihânet" nev’inden hârikalar gösterebilirler. Yani insanların rezillikte ulaşamayacakları ve hayal bile edemeyecekleri bir tarzda kendilerine makam verdirmeye çalışırlar. Fakat bu gibi insanların isteklerinin zıddı gerçekleşerek rezil olurlar. Çünkü, istedikleri yönde harika haller gösterseler; kimse yalancı ile hakiki peygamberi ayırt edemez. Ve bu, halkın sapmasına sebep olacağından caiz değildir.