"İşte, evâil-i sûredeki ha miim... gibi hurûf-u kudsiye-i şifre-i İlâhiye hava zerrâtı içinde, zamansız münâsebât-ı dakika-i hafiye tellerini ihtizâza getirecek birer düğüm..." Devamı ile açıklar mısınız?


"İşte, evâil-i sûredeki الۤمۤ طٰسۤ حٰمۤ gibi hurûf-u kudsiye-i şifre-i İlâhiye hava zerrâtı içinde, zamansız münâsebât-ı dakika-i hafiye tellerini ihtizâza getirecek birer düğüm ve birer düğme harfi olduklarını ve ferşten Arşa mânevî telsiz telefon muhâberât-ı kudsiyeyi îfâ etmeleri, o şifre-i kudsiye-i İlâhiyenin şe’nindendir ve vazifesidir ve gayet mâkuldür."(1)

Surelerin başlarındaki kesik harfler (hurufu mukattaa) kudsi birer İlahi şifreler hükmünde olup, hava zerreleri içinde zaman ve mekan kaydını delerek, yani zamanın hükmünden çıkarak, ince ve gizli haberleri arştan ferşe, yani Allah katından dünya katına telsiz telefonlar gibi bir muhabere aracı olarak ulaştırıyorlar. Evet surelerin başındaki her bir kesik harf Allah ile Resulü (asm) arasında gizli bir haberleşme ve görüşme aracıdır.

“Ha Mim, Elif Lam Ra” gibi ayetler, Allah’ın zaman ve mekan kaydını delerek gelecekten ve gaybi şeylerden haber veriyor, Allah ile elçisi arasına özel ve kudsi bir konuşma hükmüne geçiyor.

Hava zerreleri ise bu kudsi şifreleri arşa taşıyan bir alıcı ve verici hükmündeler. Nasıl Ankara ile Amerika arasında hava zerreleri ses ve görüntüleri getirip götürüyor ise, aynı şekilde, surelerin başındaki kesik harfler de bir cihetle hava zerrelerinin vasıtası ile arş ve ferş arasında aynı münasebetin daha kudsi ve parlak cihetini ifa ediyorlar.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a.