vecize 199


“Dua bir ibadettir. Abd, kendi aczini ve fakrını dua ile ilan eder. Zahirî maksatlar ise o duanın ve o ibadet-i duaiyenin vakitleridir, hakiki faydaları değil…” (Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup, Birinci Zeyli)