"Hücumat-ı Sitte" risalesindeki Üçüncü Desise-i Şeytaniyeyi izah eder misiniz?


Tama': Aşırı arzu, açgözlülük, hırs, mal mülk isteme arzusu anlamlarına gelir.

Tama' da hubb-u cah gibi insanların zayıf bir damarıdır. Rızka, mala ve paraya karşı insan tama'kardır. Ehl-i dalalet de bu zayıf hissi kullanarak çoklarını avlamaya çalışırlar. Mal, para, servet, maaş, mevki vaatleriyle ehli imanı kandırıp kendi tarafına çekmeye çalışırlar. Özellikler imana Kur'an'a hizmet etmek isteyenler bu zaif damardan tehlike yaşamasınlar diye Üstad bu yazıyı kaleme almıştır.

"Vasıtay-ı rızk-ı helal iktidar değil iftikardır." hakikatını örneklerle izah ettikten sonra; şu ifadelerle bu desiseyi izale ediyor.

”Madem rızık mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenâb-ı Hakk'tır. O hem Rahîm, hem Kerîmdir. Onun rahmetini itham etmek derecesinde ve keremini istihfaf eder bir surette, gayr-ı meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle, vicdanını, belki bazı mukaddesâtını rüşvet verip, menhus, bereketsiz bir mal-ı haramı kabul eden düşünsün ki, ne kadar muzaaf bir divaneliktir!”(1)

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale.