"Haşri yapacak Zât da nihayet derecede muktedirdir." cümlesinde acaba "nihayetsiz derecede" denilmesi gramer yönünden daha mı uygun düşerdi?


Türkçe’mizde “nihayet” kelimesinin karşılığı “son”dur, Buna göre “nihayet derecede” demek “son derece” demektir ve doğru kullanımı da böyledir.

Allah’ın sıfatları hakkında, meselâ, kudreti için konuştuğumuzda “nihayetsiz derecede” demek daha uygun olabilir.

Her iki kullanım arasında fazla bir fark yoktur.