ABDURRAHMAN BEŞİKÇİ


Bediüzzaman'ın talebesi Mehmed KIRKINCI Hoca'nın, Nakşibendi Şeyhlerinden Trabzonlu Abdurrahman BEŞİKÇİ Hoca'dan aktardığı sözler:

"Cihan Harbi'nden önce Hazret, İstanbul'a giderken buraya uğradı ve bir müddet kalıp ulema ile görüşüp sohbet etti, kendilerini o zaman tanıdım. Sohbetlerinde İstanbul'a gidiş gayesinin Şarkta bir Darülfünun açılmasını padişaha teklif etmek olduğunu belirtiyordu."

"Bediüzzaman Hazretleri bu asrın müceddididir. O zat da çok çileler çekti, zulme maruz kaldı ve çok mağdur oldu. Halen hapiste midirler?"

diye sordu. Biz de:

"Şu anda hapiste değiller. Kendilerini ziyaret için Ispartaya gidiyoruz." dedik.

"Benim yerime de selâm söyler ve elini öperseniz memnun olurum." dedi.

(Ulemanın Gözüyle Bediüzzaman)