"Madem ki kudret-i ezelîyede merâtip olamaz. Öyle ise, makdûrat dahi, bizzarure, kudrete nisbeti bir olur..." Devamıyla izah eder misiniz?


"Madem ki kudret-i ezelîyede merâtip olamaz. Öyle ise, makdûrat dahi, bizzarure, kudrete nisbeti bir olur. En büyük en küçüğe müsavi ve zerreler yıldızlara emsal olur. Bütün haşr-i beşer bir tek nefsin ihyâsı gibi, bir baharın icadı bir tek çiçeğin sun’u gibi o kudrete kolay gelir."(1)

Daha önce bu konu, Allah’ın kudretinin sonsuzluğu cihetiyle ele alınmış ve sonsuza göre büyükle küçüğün, bir tek insanın ihyasıyla bütün insanların ihyasının farkı olmayacağı ifade edilmişti. Burada ise, aynı konu kudretin içine acz giremediği için “kudret-i ezelîyede merâtip olama”yacağı noktasında izah edilmiştir.

Makturatın, yani İlâhî kudretle yaratılan mahlukatın kudrete nisbetinin bir olması, o kudrete nisbeten en büyükle en küçük arasında hiçbir fark olmaması demektir. Eğer az bir fark düşünülse, kudrete aczin girmesi kabul edilmiş olacak ve mertebeler ortaya çıkacaktır.

“Kudret-i ezelîyede merâtip olama”yacağı konusu daha  önce açıklanmıştı.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.