Kıyamet, yalnız dünya ile mi alakalıdır ki, sadece dünya zikredilmiş?


Bir önceki sualin cevabında ifade edildiği gibi burada “dünya” kelimesi “kâinat” mânasınadır ve “âhiretten bu tarafa olan her şey” demektir.