Allah'a dayanmanın, zor işlerin gerçekleşmesi için besmele lüzumu anlaşılır bir durum. Hayırlı işlere besmele ile başlamanın dini bir emir olması bir tarafa, basit işler için de mesela yemek yemek gibi işlerde besmele çekilmesinin hikmeti ne olabilir?


Besmele sadece Allah’a dayanma ve O’na güvenme anlamına gelmiyor. Besmele içinde şükür, zikir ve fikir gibi kulluk vazifeleri de bulunuyor. Bu yüzden insan her anı için besmele çektiğinde birçok kulluk vazifesini de yerine getirmiş oluyor.

Üstelik yemek yeme işlemi zannedildiği gibi basit ve kolay bir işlem değildir. İnce düşünüldüğünde basit zannettiğimiz bir kol hareketinin yapılabilmesi için kaç kemik, kas ve  hücrenin faaliyete geçtiğini, bunun yanı sıra bütün vücudun bu harekete baktığını, bedenin çalışabilmesi için bütün kâinatla irtibatlı olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor.

"Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu bir ülkeyi kurtarır." denilmesindeki incelik, bizim basit zannettiğimiz hareketlerimiz için de geçerlidir. Mesela, gözün bir eşyayı görebilmesi için güneş sisteminin senkronize bir şekilde işlemesi gerekiyor. Zira Güneş ışığı olmadan görme gerçekleşemiyor. Demek bir bakış kolay ve basit bir fiil değildir. Allah’ın mutlak kudretine ve iradesine bakıyor...