Allah'a dayanmanın, zor işlerin gerçekleşmesi için besmele lüzumu anlaşılır bir durum. Hayırlı işlere besmele ile başlamanın dini bir emir olması bir tarafa, basit işler için de mesela yemek yemek gibi işlerde besmele çekilmesinin hikmeti ne olabilir?


Besmele sadece Allah’a dayanma ve Ona güvenme anlamına gelmiyor, besmele içinde şükür, zikir ve fikir gibi çok kulluk vazifeleri de bulunuyor. Bu yüzden insan her anı için besmele çektiğinde birçok kulluk ödevlerini de yerine getirmiş oluyor.

Üstelik yemek yeme işlemi zannedildiği gibi basit ve kolay bir işlem değildir. İnce düşünüldüğünde basit zannettiğimiz bir kol hareketinin yapılabilmesi için kaç kemik, kas ve  hücrenin faaliyette geçtiğini, bunun yanı sıra bütün vücudun bu harekete baktığını ve dahi bedenin çalışabilmesi için bütün kainatla irtibatlı olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor.

"Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu bir ülkeyi kurtarır." denilmesindeki incelik, bizim basit zannettiğimiz hareketlerimiz için de geçerlidir. Mesela, gözün bir nesneyi görebilmesi için güneş sisteminin senkronize bir şekilde işlemesi gerekiyor. Zira güneş ve güneşin ışığı olmadan görme gerçekleşemiyor. Demek bir bakış kolay ve basit bir eylem değilmiş, Allah’ın mutlak kudret ve iradesine bakıyormuş...