Sözler kitabının arkasında, Zübeyir Gündüzalp Ağabey'in verdiği konferans var. Bu konferans Üstad'ın zamanında mı yapılıp kitabın arkasına konmuştur? Yoksa, Üstat'tan sonra mı yapılmış ve külliyata konmuştur?


1950 tarihinin son baharında, Ankara Üniversitesi'nin mescidinde Zübeyir Ağabey tarafından verilmiş olan bu konferans, Üstadımızın tensibiyle Külliyat'a konmuştur. Şöyle ki;

Bu konferansın asıl metni, Üstad'ın eline geçer, Üstad metni okur. Zübeyir Ağabey geldiğinde, Üstad kendisine, "Bu metni kim yazdı?" diye sorar. Zübeyir Ağabey cevap olarak, "Üstadım, Ankaralı bir Nur talebesi yazdı." der. Bunun üzerine Üstadımız, "Hayır hayır, bunu Risale-i Nur'un bir kurmayı yazmıştır." der ve Külliyat'a eklenmesini ister.

Not: Bu bilgiler, Necmeddin Şahiner ile yapılan bir telefon görüşmesi ile elde edilmiştir.