Risale-i Nur´da Tarih Nasıl Tanımlanıyor?


Maddeci felsefe tarih ve tarihi hadiseleri, yine maddeci bir perspektif ile değerlendiriyor. Tarihi materyalizm düşüncesi bu perspektifin bir neticesidir. Onlara göre tarihi olayların temelinde madde ve menfaat hükmediyor.

Mesela, bu fikre göre Bedir savaşı bir sınıf mücadelesi olup, avam olan fakir tabaka ile havas olan zengin tabakanın bir iktisadi savaşıdır. Maddeci felsefenin bütün dünyası madde olmasından dolayı, her şeyi madde temeli üstüne oturtuyor. Tarih ve tarihi hadiseleri de aynı şekilde madde temelinde yorumluyorlar.

Risale-i Nurlar bu bakışın tam aksi olan tarihi idealizme daha yakın bir fikirdedir. Yani bütün tarih ve tarihi hadiselerin temelinde madde değil, maneviyat ve fikriyat hakimdir. Maddi sebepler ve gerekçeler buna tabi olup, bir  yan faktör hükmündedir. Bedir savaşı maddeci felsefenin iddia ettiği gibi madde ve iktisat temelli bir hadise değil, iman ve küfür temelli, inanca dair bir hadisedir. Madde ve sınıf mücadelesi bu temelin bir neticesi, bir meyvesi hükmündedir.

Diğer bir husus ise, maddeci felsefe tarihin karanlık addedilen dönemlerini hurafe veya inkar üzerine izah ederken, Kur'an ve onun manevi tefsiri olan Risale-i Nurlar ise o bilinmeyen dönemleri Allah'ın vahyi ışığında izah ediyorlar. Üstad Hazretleri bu hususa  şu şekilde işaret ediyor: 

"Tarih-i beşerî, muntazam surette üç bin seneye kadar gidiyor. Bu nâkıs ve kısa tarih nazarı, Hazret-i İbrahim’in zamanından evvel doğru olarak hükmedemiyor. Ya hurafevâri, ya münkirâne, ya gayet muhtasar gidiyor."(1) 

Bu sebeple eski dönemlere ait tarihi teoriler pek sağlıklı değildir. Özellikle insanlığın haysiyet ve şerefine yakışmayacak ilkel tasvirler, İslam açısından kabul edilemeyecek mahiyettedir. İslam inancına göre ilk insan Hazreti Adem (as) dır ve medenidir. Maddeci felsefenin iddia ettiği gibi ilk insan ilkel ve medeniyetsiz değildir.

(1) bk. Lem'alar, On Altıncı Lem'a