Bilindiği gibi Risale-i Nur Külliyatı on dört kitapta toplanmıştır. Ancak eserlerde yüz otuz küsur risaleden bahsedilir. Bu risalelerin neler olduğunu açıklar mısınız?


Risaleler başlıca on iki cilt halindedir. İşaratü'l-İ'caz ve Muhakemat ile birlikte on dört cildi bulmaktadır. Bunların açılımı yüz otuz risale yapar. Sözler otuz üç adet, Mektubat otuz üç adet, Lem'alar otuz üç adet, Şualar on beş adet.. Mesnevi-i Nuriye on iki bölümden oluşmaktadır. Ayrıca Tarihçe-i Hayat, Sikke-i Tasdik-i Gaybi,  Asa-yı Musa, İşaratü'l-İ'caz, Emirdağ Lahikası-I ve II, Kastamonu Lahikası, Barla Lahikası, Muhakemat, Lemeat olmak üzere, bu şekilde Külliyat'ın toplamı YÜZ OTUZ'U bulmaktadır.

Tabi Risale-i Nur'da bu husus net bir şekilde belirtilmediğinden, bizler bu tasnifi yapmayı uygun bulduk.  Farklı tasnifler de yapılabilir.