"Çünkü, kader onun ölmesini onun tüfeğiyle tâyin etmiştir. Eğer onun tüfek atmamasını farz etsen, o vakit kaderin adem-i taallûkunu farz ediyorsun. O vakit ölmesini ne ile hükmedeceksin?" ifadelerini izah eder misiniz?


Kader, sebeple müsebbebe bir bakar. Yukarıdaki örnek zaviyesinden bakacak olursak; bir adamın ömrü kaderde belirlenirken, kişinin tüfek atması esas kabul edilerek belirlenmiştir. Eğer adamın tüfek atmamasını  farz etsen, böyle bir olayda kaderin talluk etmemesi gerektirir. Çünkü, kader istediği için adam vurulmadı; vurulduğu için, kaderde  yazılmlıştı. Eğer vurulmadığını kabul etsek, bu olay da kaderde olmamak icab eder.