Küre-i arzın top güllesinden yetmiş defa daha süratli hareketiyle 25.000 senelik mesafeyi bir senede kat etmesini açar mısınız?


25 bin senelik mesafeyi şu şekilde anlamak mümkündür: Bir insanın bir günlük normal yürüyüşü 30 km üzerinden değerlendirilmiştir. Böyle bir insanın güneş etrafındaki seyahatini her gün 30 km yürümek suretiyle 25.000 senede tamamlayabileceği ifade edilmiştir.

"Biz de deriz ki: Arz gibi ağır bir cisim, fenninizce, hareket-i seneviyesiyle bir dakikada takriben yüz seksen sekiz saat mesafeyi keser; takriben yirmi beş bin senelik mesafeyi bir senede kat ediyor. Acaba, şu muntazam harekâtı ona yaptıran ve bir sapan taşı gibi döndüren bir Kadîr-i Zülcelâl, bir insanı Arşa getiremez mi?.."(1)

Dünya'nın dönüş hızının hesaplanması:

Dünya'nın ekvator çapı 12.756 km olarak alınırsa çevresi C=3,14*12.756=40.054 km. bulunur.
Çevre 24 saate bölündüğünde ekvatordaki saatteki dönüş hızı = 1.669 km/h. 
bulunur.

Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüş hızı için ancak ortalama bir değerden bahsedilebilir. Çünkü elips bir yörüngede döner ve Güneş'e yaklaştıkça hızı artar, uzaklaştıkça azalır.

Yörüngeyi elips yerine yaklaşık olarak daire kabul edersek;

Dünya - Güneş uzaklığı yarıçap olacaktır (150.000.000 km).
Bunu 2*pi ile çarparak Dünya'nın bir yılda aldığı yolu buluruz.
Çıkan bu değeri de 365*24'e bölerek saatteki yörünge hızını buluruz.

Yaklaşık olarak (6,28 * 150.000.000) / (365*24) = 107.534 km/h elde ederiz.

Risale-i Nurlar matematik ya da astronomi kitabı olmadığı için, bu gibi rakamlar genelde yaklaşık bir değer olarak veriliyor. Zaten Üstad Hazretleri de "takriben" ifadesini kullanıyor. Hatta bugün bilim bile net bir rakam veremiyor, onlar da yaklaşık hesaplar üstünden hareket ediyorlar.

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz.