Sekizinci Söz'deki meşelik neyi ifade etmektedir, hikmeti ne olabilir?


Öncelikle şunu tespit edelim: Bir hakikate getirilen temsilin her tarafını ve köşesini hakikate tatbik etmek gerekmez. Bazen o gibi tabirler, temsilin aksesuarları ve tamamlayıcıları durumunda olabilirler. Yani getirilen temsil içinde  kelime kurgusu da olabilirler. Onun için her kelime üzerine hakikati tatbik etmek gerekmez.

Sekizinci Söz'deki, “Aslanın meşelikten çıkmasında” şöyle bir nükte olabilir: Ecel, ömür içinde gizli olmasından, nerde ve nasıl öleceğimiz belli olmadığı için, ecel aslanı her an her yerde karşımıza çıkabilir. Meşelikten aslanın birden çıkıp insana musallat olması, ecelin gizli olması manasına işaret olabilir.