Nur Külliyatı'nda okuduğum hadis-i şeriflerin ravilerini aklımda tutamıyorum; bu durumda Üstad'ın ismini zikretsem ne olur, sakıncası var mı?


Filanca kitapta şu hadis geçiyor demekte bir sakınca yoktur. Lakin verilen kitabın mevsuk ve sağlam olması şartı vardır. Yani Ehl-i sünnete uygun ve onun güvenini kazanmış bir esere atıfta bulunarak; "şu hadis, şu kitapta geçiyor" denilebilir. Yalnız  dinleyen itiraz ederse, o zaman kaynakları gösterilmelidir. Risale-i Nurlar sağlam ve mevsuk bir kaynak olduğu için, "falanca hadis Risale-i Nurlarda şu şekilde geçiyor" demekte bir mahzur yoktur.

Üstad Hazretlerinin bu ifadeleri de bu manaya zımni olarak işaret ediyor : 

"İHTAR: Şu risalede çok ehâdis-i şerife nakletmişim. Yanımda kütüb-ü hadisiye bulunmuyor. Yazdığım hadislerin lâfzında yanlışım varsa, ya tashih edilsin, veyahut "hadis-i bilmânâdır" denilsin. Çünkü, kavl-i râcih odur ki, "Nakl-i hadis-i bilmânâ caizdir." Yani, hadisin yalnız mânâsını alıp, lâfzını kendi zikreder. Madem öyledir; lâfzında yanlışım varsa, hadis-i bilmânâ nazarıyla bakılsın."(1)

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup