Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hacca Gitmiş midir?


Genç yaşında iken, Şam'a kadar gittiğini biliyoruz. Şam Emevi Camii'nde, on bin kişinin katıldığı bir topluluğa hitap etmiştir. Ancak o sırada hacca gidip gitmediğine dair elimizde bir bilgi yoktur. Sonraki hayatı ise hapis, tarassut ve sürgünler ile geçtiği için ve ayrıca şahsına ait maddi bir geliri de olmadığı için gidememiştir. 

Ancak Lahikalarda ve Tarihçe-i Hayat'ta geçen ifadelerden, Üstad Hazretlerini hacca gitmeye niyet ettiği ve bunun için para biriktirdiğini anlıyoruz.

İlgili yerleri okumak için tıklayınız:

Emirdağ Lahikası-I, (197. Mektup)

Tarihçe-i Hayat, Eskişehir Hayatı.