Hangi Risaleler şevk kaynağı olabilir; okumam için öneride bulunur musunuz?


Herkesin zevk aldığı şeyler farklıdır; zevk ise şevki doğurur.  Onuncu Söz'ü okuyan birisi ahiretin, cennetin varlığına olan imanı arttıkça, şevki de ziyadeleşir. Marifetullah bahislerini okuyup, adeta cezbeye gelenlerin sayısı da az değildir.

Diğer taraftan, mahkeme müdafaalarını okuyup coşanlar da vardır. Lahika mektuplarında, istikbale dönük verilen müjdeli haberleri okuyup şevki artanların sayısı da çoktur.

Kısacası, Kur'an'ın her ayetini okumak insana şevk verdiği gibi, Kur'an'ın manevi bir tefsiri olan Risalelerin de her mevzusu, kişinin durumuna göre birer şevk kaynağı olabilir...