Bazı sitelerde, İslamiyet'in miras hukuku hakkında ileri geri yazılar okuyoruz. Bilhassa payın paydadan fazla çıkması. Üstad'ın bu konuda bir görüşü var mıdır?


Risalelerde mirasın taksimindeki hikmetler geniş bir şekilde izah edilmiştir. Erkek çocukların kız çocuklarına göre mirastan neden fazla pay aldıkları, bu zamanda ehli dünyanın erkek çocukların hakkından kız çocuklarına haksızca fazla pay verip hisse oranlarını eşitlemelerinin kader boyutunu genişçe Risalelerde bulabiliyoruz. Fakat sizin bahsettiğiniz bu pay payda konusu ile ilgili Risalelerde herhangi bir değerlendirmeye rastlayamadık.

Ancak, www.sorularlaislamiyet.com sitemizde bu konuda âlimlerimizin uzun uzun değerlendirmelerini esas alıp hazırladığımız bir cevabı, istifadeye vesile olması duasıyla aşağıya alıyoruz. 

Miras hukukunda payın paydadan fazla çıkma konusu için tıklayınız:

- Miras paylaşımında eksik veya fazla çıkması: Avl (avliye) ve reddiyye konularını ızah eder misiniz?