"Risâle-i Nur'un, ibâdet yerinde ilim içinde hakikate yol açması" ne demektir?


Buradaki ibadeti "nafile ibadet" şeklinde anlarsak mesele kalmaz. Tefekkür de bir nafile ibadettir ve hadis-i şerifte haber verildiği gibi, “yetmiş yıllık bir nafile ibadetten daha hayırlı” olabilir.

Üstad'ın bu cümlesi nur yolunun tarikatlardan önemli bir farkını ortaya koyar. Tarikatlarda nafile ibadetler, özellikle de zikir çok önemli bir esastır. O yolda gidenler bu nafilelerle yüksek makamlara çıkabilirler, zahirden hakikate geçebilirler. Nur risaleleri ise tefekkürü esas alarak aynı neticelere daha kısa zamanda varabilirler.

Nur mesleğinde esas, tefekkür olmakla birlikte, nur talebeleri nafile ibadetlerini de yerine getirirler, zikir konusunda her namazdan sona okudukları tesbihatlar ve büyük çoğunluğun vird haline getirdiği cevşen okumaları bunun en açık delilidir.