"Eb’âd-ı vâsia-i âlemin sahifesinde Nakkaş-ı Ezelînin yazdığı silsile-i hâdisatın satırlarına hikmet nazarıyla bak ve fikr-i hakikatle sarıl. Tâ ki mele-i âlâdan gelen selâsil-i resâil, seni âlâ-yı illiyyîn-i yakîne çıkarsın." izah?


Mele-i ala meleklerin kaderde yazılı olan hadiseleri müzakere ettikleri yüce bir meclistir. Selasil-i resail ise, kelime olarak küçük kitap serisi demektir.

Buradaki manası ise, Mele-i ala’dan, yani kader levhalarından gelen hikmetle yazılmış kainattaki hadiseler zinciridir. Mesela bahar mevsiminde  ve onun içinde yazılmış milyonlarca hikmetli yaratmalar birer zincirleme risaleler hükmündedir. Bunları tefekkür ile okuyan ala-yı illiyyine çıkar.