MECÎD


Zatı mukaddes, şanı yüce, keremi ve ihsanı bol olan.