"Bir cins ervahın alemi cismaniyeti gezmesi," cümlesinde geçen "cismani alem"den maksat hangi alemdir?


Buradaki cismani alemden maksat, beş duyumuzla idrak ettiğimiz kevni ve maddi alemdir. Dünyamız, galaksiler, yıldızlar, dağlar, ovalar, denizler ve nehirler hep bu maddi alemin içindedirler. Diğer bir ifade ile bu alem, alem-i şehadettir. Yani zahiri duygularımız olan göz, kulak, dil, dokunma, koklama gibi hasselerimizle algıladığımız maddi ve cismani alemlere denir.

Nurani ve latif mizaçta olan ruhlar, maddi ve kesif olan kuşların ve sineklerin bedenine hulul ederek bu maddi ve cismani alemi maddi ve cismani bir vasıta ile seyrederler, demektir.

Nasıl ruhumuz maddi lezzetleri maddi beden vasıtası ile tadıyorsa, aynı şekilde, bir kısım ruhani varlıklar da maddi alemi seyretmek için maddi alemden olan kuşları ve sinekleri aracı olarak kullanıyorlar.