Yedinci Lem'a'nın Hatimesini açıklar mısınız?


Burada anlatılan, Kur'an’ın nasıl mana ve içeriği birçok yönlerden mucizevi ise lafız ve kelime yapısı itibari ile de çok mucizelere mazhar olamasıdır.

Üstat Yedinci Lem'a'nın Hatime'sinde Kur'an içindeki Allah’ın isim ve sıfatlarının birbiri ile olan simetrik bağlantısını ve her bir kelimenin adet toplamlarının başka kelimeler ile aritmetik ve sıralanış açısından kasdi bir tertip ve tevafuk içinde olduğunu gösteriyor.

Mesela, seksen Allah lafzının önceki ve sonraki sayfalarda bir birlerine denk gelmeleri ve Bakara Sures'inde 280 küsur Allah lafzının aynı şekilde surenin ayet sayısına denk olması tesadüfün işi değildir. Üstat burada ebced ve cifir ilminin de yardımı ile Kur'an’ın pek sırlarını izhar ediyor.

Okumak için tıklayınız:

 - Lem'alar, Yedinci Lem'a, Hatime.