Altmış cilt halinde telif edilmesi hedeflenen İşaratü'l-İ'caz adlı Kur'an tefsiri hangi nedenlerden dolayı tamamlanamamıştır?


İşaratü'l-İ'caz, savaş sırasında yazılıyor. Ardından da Üstadımız Ruslara esir düşüyor. Esaretten kurtuluca da Yeni Said dönemi başlıyor ve külliyat gündeme geliyor. Bu nedenle fırsat bulunmamıştır.

Kaderin de bir cilvesi vardır. İşaratü'l-İ'cazı anlamak için bir seviye lazımdır; ama külliyatı herkes okuyabilir. Böylece herkesin anlayacağı bir eser ortaya çıkmış oldu.

Bu konu bir mektupta şöyle geçiyor:

"... O ders-i mâneviyeye binaen İşârâtü’l-İ’câz namındaki harika tefsiri yazmış. Bana bir gün dedi ki:

'Harb-i Umumî hâdisat ve netâicleri mâni olmasaydı, İşârâtü’l-İ’câz’ı Allah’ın tevfiki ve izniyle altmış cilt yazacaktım. İnşaallah, Risale-i Nur, âhiren o mutasavver harika tefsirin yerini tutacak.'...”(1)

(1) bk. Barla Lahikası, 133. Mektup.