Allah'ın bu kâinatın tek yaratıcısı, Hz. Muhammed’in de onun kulu ve resulü olduğunu aklım kabul ediyor; ama bu kabullenmenin kalbime de kâmil manada yerleşmesini istiyorum. Üstad'ın "eğer kalbin ölmemiş ise" dediği hâl bu mudur?


Üstad Hazretlerinin dediği gibi; vesvese bir hüküm ya da tasdik olmadığı için insanı mesul etmez. 

Vesvesenin asıl zararı, onu zararlı vehmetmek, ümitsizliğe kapı açmaktır. Vesvesenin kalpten gelmediğinin ve hükümsüz olduğunun en büyük şahidi, kalbin bu durumdan müteessir olup üzülmesidir. Bu da o vesvesenin kişinin kalbinden gelmediğinin en büyük delilidir. İnsan kabul edip tasdik ettiği bir şeyden dolayı üzülmez ve huzursuz olmaz.