1335 senesini araştırdığımda Bursa'nın fethi olduğunu buldum. Lütfen bu tarihte hangi hadisenin üzüntüye sebep olduğunu açıklar mısınız?


"1335 senesi Eylül'ünde, dehrin hadisatının verdiği yeisle, şiddetle muztarip idim. Şu kesif zulmet içinde bir nur arıyordum. Mânen rüya olan yakazada bulamadım. Hakikaten yakaza olan rüya-yı sâdıkada bir ziya gördüm. Tafsilâtı terk ile yalnız bana söylettirilmiş noktaları kaydedeceğim."(1)

 

Evvela 1335 tarihi miladi değil, Rumi bir tarihtir. Dolayısıyla Bursa'nın fethiyle alakalı bir durum değildir. Rumi olan 1335 tarihini miladiye çevirdiğimizde 1919 tarihi çıkar ki bu tarih İslam alemi için çok azaplı ve acıklı yıllardır. Alem-i İslam manen, ruhen, fikren ve madden dağınık, Osmanlı hükmen yıkılmış, komünizm ihtilali dünyayı kasıp kavuruyor ve Anadolu toprakları işgal altına giriyor vs...

"Bin üç yüz otuz üç (1333) veya otuz beş (1335) olur ki, bu tarih Risale-i Nur'un mebde-i intişarıdır."(2)

Bu ifadede geçen tarih ise, Kur'andan istihraç edilmiş hicri tarihtir. 1333 hicri tarihi, 1915'e 1335 ise 1917'e tekabül ediyor. Harb-i Umumi gibi ciddi zorluklar içinde, dinsizliğe mukavemet edecek ve fikren onlara set olabilecek Risale-i Nurların (İşaratü'l-İ'caz) telifine başlanmasının arefesi Üstad Hazretlerine tam bir teselli oluyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Sünuhat, Rüyada Bir Hitabe.
(2) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Yirmi Sekizinci Lem'anın Birinci Meselesi.