"Acele ettim kışta geldim, sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz..." Üstad eğer "cennet asa bahar" ile yaşadığımız zamandan bahsediyorsa, günahlar daha çoğalmış açık saçıklık Üstadımızın zamanına göre kat kat artmış,.. Nasıl anlamalı?


Bizim, o zamanların nasıl bir kış olduğunu anlamak için yaşamamız lazımdır. Doğrudan doğruya iman ve Kur'an'ın hedef alındığı, camilerin bir bir kapatıldığı, Kur'an öğrenmenin yasak olduğu, Allah demenin suç kabul edildiği, dini sohbetlerin yasak edildiği ve sefahet dalgalarının yaşaş yavaş ülke sathına nasıl yayıldığını görmüş olsaydık, biz de Üstad'a katılırdık. Şimdi ile mukayese edildiğide, bahar gibi bir hayat yaşadığımız anlaşılacaktır. Bu değerlendirmeyi yaparken, mukayese hatasına girmeyelim, sadece o dönem ile karşılaştırıyoruz. Zira o deneme nisbeten bir bahar denmiştir.

Bir hadiste; "Dünya müminin cehennemi ve kafirin cennetidir." denmektedir. Bu hadisi anlamak için yine mukayese yolunu takip etmek durumundayız. Zira Efendimiz (asv), dünyaya nisbeten cennet ve cehennemi mukayese ediyor. Dünya, cennet ile mukayese edildiğinde, cehennem gibidir; Dünya cehennem ile mukayese edildiğinde ise cennet gibidir, manası ve mesajı verildiğini  anlıyoruz.