İlim maluma tabi ise, yokluktan varlığa ermedeki sıralama nasıldır? Bu sıralamada, İlm-i İlahi mi önce, yoksa İrade-i İlahiye mi önce geliyor?


İki çeşit kader vardır. Bir  ızdırari, diğeri ise ihtiyarı kader. "İlim maluma tabidir" kaidesi ihtiyarı kader için geçerlidir. Yoksa, tekvini kader dediğimiz ızdırari kader için, "malum ilme tabidir."  Yani Allah'ın ilminde nasıl ise, ortaya o şekilde çıkıyor.

Yani her şeyin varlığının esası, İlm-i İlahidir.