MENSUH


Neshedilen. Hükümsüz bırakılan. Değiştirilen.

Bak: Nesh