Hazreti Üstad, vefatından sonra tasarrufu devam eden üç zat sayıyor. Bunlardan birisi Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretlerini söylüyordu. Diğerleri kimdir, bilgi verir misiniz?


Üstadımız bu zatlardan üçünün ismini zikretmektedir, bunlar; Abdulkadir-i Geylani Hazretleri, Maruf-u Kerhi Hazretleri  ve  Hayat-ı Harrani Hazretleridir. Risale-i Nurlarda bu konu Barla Lahikası'nda şöyle geçmektedir:

"Saniyen: Gavs-ı Âzam gibi, memattan sonra hayat-ı Hızırîye yakın bir nevi hayata mazhar olan evliyalar vardır. Gavs'ın hususî İsm-i Âzamı, "Yâ Hayy" olduğu sırrıyla, sair ehl-i kuburdan fazla hayata mazhar olduğu gibi, gayet meşhur, Mâruf-u Kerhî denilen bir kutb-u âzam ve Şeyh Hayâtü'l-Harrânî denilen bir kutb-u azîm, Hazret-i Gavs'tan sonra mematları hayatları gibidir. Beyne'l-evliya meşhur olmuştur."(1)

(1) bk. Barla Lahikası, (261. Mektup)