MESİH


Hz. İsa’ya mesih lakabı verilir. Böyle denilmesi;

• yeryüzünde çok seyahat etmesi

• yahudilikteki bir takım ağır hükümleri kaldırması.

• eliyle meshetmek suretiyle hastaları iyileştirmesi cihetleriyle açıklanır.