Derslere Yeni Gelenlere Hangi Risaleleri Okumalıyız?


İrşadın temel bir prensibi; avamı nası muhatap kabul etmesidir. Umumi derslerde avam esas alınır. Havas da istifadesiz kalmaz. Bu metod Kur'anî bir metottur.

Bu nedenle daha ziyade iman-küfür muvazenelerini yapan ve meseleleri misallerle izah eden konuları okumakta fayda vardır.

Şayet hususi olacaksa, bu durumda kişinin ihtiyacı çok önemlidir. Ya ona sorarak, ihtiyacın ne olduğunu öğrenmek veya ferasetimizi kullanarak muhatabı teşhis ederek konuyu, ona göre seçmek gayet önemlidir.