"Mahiyet-i insaniye birdir, inkısamı gayr-ı mümkündür." cümlesini izah eder misiniz?


İnsan maddi ve manevi olarak, her ne kadar farklı oranlarda ve duygulardan meydana gelmişse de bütün bu farklılık tek bir hakikatı ifade ediyor. O hakikat ise insandır.

İnsanın bütün duyguları ruhunun tezahürüdür; bir bütündür, ruhtan koparılamaz. Tıpkı bir çekirdek veya bir ağacın bir bütün olması gibi. Bu kaide hususen ruh için daha keskindir, parçalanması mümkün değildir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ruh ise tahrip ve inhilale maruz değil. Çok basittir, vahdeti var...