Hizmetlerle ilgilenen ağabeylerin ve vakıfların, üst düzey (zengin, doktor, vs...) insanlarla daha çok ilgilenmeleri, avam tabakasını takmamaları, yeterince ilgi göstermemeleri ne kadar doğrudur; bu tip hatalardan dolayı hizmet bırakılabilir mi?


Bizler imtihan dünyasındayız ve herkes imtihan ediliyor. "Nurcu olan veya vakıf olanlar imtihan dışıdır." diye bir kaide yoktur. Herkes bulunduğu ortama göre bir imtihana tabidir.

Bu nedenle imtihanda sorularını yanlış yazanlar veya hiç cevaplamayanların durumu ile bizim ilgilenmemiz doğru değildir. Olsa olsa soruları soran ilgilenebilir ki, o da Allah'tır ve Allah da müsaade ediyor.

Allah'ın mülkünde yaşayan ve soruları yanlış yazanlara Allah hayat hakkı tanımış ise, bizim onlarla ilgilenmemiz doğru olmaz. Biz kendimizi sorgulamak durumundayız. Bize, kendimizi sorgulamak için verilen duyguyu, başkasını sorgulamak için kullanırsak, kendimizi unutumuş oluruz.

Biz bize düşeni yapacağız; başkasının tenkidi veya kusuru bizi ilgilendirmez. Olsa olsa ıslahına çalışırız. Bunu  yapamıyorsak, onlara dua eder yolumuza devam ederiz.

Onlarla aynı ortamı paylaşmamız bizi rahatsız ediyorsa şayet, ortam değiştiririz. Risaleler ile hizmet eden bir çok grup vardır. Bir yerde ısrar etmek zorunda değiliz. Bir camiyi diğerine tercih etmenin sakıncası olmadığı gibi, farklı bir risale grubunu tercih etmek de yanlış olmamalıdır diye düşünüyoruz.