"İdam-ı ebedi" ve "haps-i münferit" ne demektir; ikisi farklı mıdır?


İkisi farklıdır. Birisi ebedi yok olmak anlamındadır. Diğeri ise yaşayacağını, ebedi yok olmayacağını biliyor, ancak dostlarından ve sevdiklerinden ayrı yaşıyor.

Buna, dünyada şu örneği vermek mümkündür: İki mahkum düşünelim, bunlardan birisi müebbed hapis cezasına çarptırılmış, Diğeri ise idam cezasına çarptırılmıştır. Bu iki durumu mukayase ederek iki kavramı anlamak daha kolay olacaktır.