Üstadımız, Yeni Yazıyla Basılan Risalelerden Ders Yapar mıydı?


Risalelerin tümü Üstadımınızın vefatından bir kaç sene önce Latin harflerle basılmıştır.  "Yeni yazı" tabiri bu Latince harfleri için kullanılmaktadır.

Ancak Üstadımız kendisi, Osmanlıca Risalelerden ders yapmıştır. Talebelerinin ellerinde Latin harfleriyle baskılı, Üstad'ın elinde ise Osmanlıca kitap bulunurken ders yaptıkları olmuştur. Tashih yapılırken de Üstadımızın elinde Osmanlıca, abilerin ellerinde ise Latin harfli risaleler bulunurmuş.

(NOT: Bu bilgi Hüsnü BAYRAMOĞLU Ağabey'den alınmıştır)