"Bütün semâvâtı bir kabzasında tutmasına kadar,.." ifadesine binaen; "Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz." ayeti ile cüz’i ihtiyari nasıl örtüşüyor?


Yukarıdaki ifadeler doğrudur. O dilemedikten sonra, insan hiçbir şey dileyemez ve yapamaz. Ancak O, bizim kendi irademizle kendi tercihimizi yapmamızı dilemiştir. Ey kulum, tercih yapmada seni serbest bıraktım diyerek, tercihleri bize bırakmıştır. Gerisini yine Allah yaratmaktadır.

Temsilde hata olmasın, bir asansörün başına geçtiğimizde, yukarı veya aşağı inme konusunda tercih bizimdir. Tercih yaptıktan sonra, yukarı veya aşağı inmeyi biz yapmıyoruz, asansör yapıyor.

Allah tercih hakkını bize vermiş, ancak gerisini kendisi yaratmaktadır. İsterse tercih hakkını da vermeyebilirdi.