Üstad Kurtuluş Savaşı'na bilfiil katılmış mı, yoksa o devrede ne yapmıştır?


Üstad'ın Tarihçe-i Hayat adlı eserinin ilk kısmında özet olarak hayatı anlatılmaktadır.  Orada da ifade edildiği üzere Bediüzzaman, zamanımızın bir üniversitesi konumunda olan medresedinde ders vermekle meşgul iken, büyük bir sarsıntının ayak seslerinin geldiğini talebelerine anlatarak, savaşın gelmekte olduğunu daha önceden  hissetmiş ve savaş çıktıktan sonra da talebelerinin ellerine silahlar vererek: "Şimdi vatan müdafaası zamanıdır." diyerek cepheye  koşmuştur.

Böylelikle talebelerinin büyük bir çoğunluğunu şehit verir. Kendisi de gönüllü alay komutanı olarak  savaşırken, Ruslara esir düşer. İki sene sonra  ise bir şekilde esaretten kurtularak İstanbul'a gelir.

Şeyhül İslam'ın Anadolu'daki, milli müdafa hareketi hakkında verdiği fetvaya karşı bir fetva kaleme alır ve yayınlar. Zira Şeyhül İslam, İngilizlerin baskısı altında olarak, Anadolu'daki milli hareketin padişaha ve Hilafete karşı bir ayaklanma olduğunu ve bunun da dinen şuç olduğunu ifade eden bir  fetvaya  imza atmak  zorunda kalmıştı.

Ancak Üstadımız gibi zamanın tanınan bir şahsiyetinin karşı fetvası, Şeyhül İslam'ın fetvasının etkisini Anadolu insanına hissettirmemiş ve Kuvva-i Miliye hareketi en samimi ve fedakar duygularla yapılarak başarıya ulaşmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız: 

MİLLİ  MÜCADELE'DE BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ