"Hayatı rızk ile idâme eden de O'dur. Ve levâzımat-ı hayatı da ihzar eden, yine O'dur. Ve hayatın âlî gayeleri O'na aittir ve mühim neticeleri O'na bakar; yüzde doksan dokuz meyvesi O'nundur." Neden yüzde doksan dokuz ihtimal?


Farzları yerine getirmek, yolu yüzde yüz necat verir, ama farzları yapan kişi yüzde yüz necat bulur denilemez. Zira bir insan, hayatını farzlara uyarak geçirmiş olsa bile,  yüzde yüz kurtuldum diyemez. Çünkü, insanın son durumunun nasıl olacağını Allah bilir.

İslam yolu yüzde yüz kurtuluş yoludur, ama o yolda yürüyen Müslüman için böyle bir kesinlik söz konusu değildir. Öyle de, küfür yolu, yüzde yüz helak yokudur,  ama o yolda yürüyen kafir veya fasık için durum öyle değildir, "Bir ihtimal kurtulabilir." diyebiliriz.

Efendimiz (asm) şöyle buyuruyor:

“Sizden bir kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki,  kendisi ile cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır; derken kitabın hükmü ön plana çıkar ve o kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cehenneme girer."

"Yine bir kimse cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki, kendisi ile cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır; derken  kitabın hükmü ön plana çıkar ve o kimse cennet ehlinin amellerini  işlemeye başlar ve cennete girer.”(1)

(1) bk. Buhari, Bediü'l-Halk 6.