Ashab-ı Suffa Evlenmiş midir? Vakıf Şeklinde Hizmet Var mıdır?


Ashab-ı Suffa, belli bir tarihe kadar evlenmemişler; daha sonra ise aile hayatına girmişlerdir. Yani hayatlarının tümünü değil, belli bir yaşa kadar bekar durarak hizmet etmişlerdir. Bu mana Asr-ı saadete mahsustu, demek mümkündür. Bu asırda, bu manayı temsil edenler ise Nur talebeleri olan vakıflar olduğunu söylemek yanlış olmaz...